If a man empties his purse into his head, no man can take it from him. An investment in knowledge always pays the best interest.
--- Benjamin Franklin

Search This Blog

Tuesday, December 15, 2009

Araling Panlipunan III -3rd Grading 2009-2010, 2


Ang pananaig ng kapangyarihang kanluranin ay naganap noong unang panahon.
Ibigay ang kaisipan sa mga sumusunod na tanong.
1. Ano ang maaring dahilan ng pananakop ng mga taga Europeo?
2. Sa makabagong panahon ng pananakop, sinong mga bansa ang kasamang sumakop?
3. Dahilan kung bakit pinag-aagawan ang Africa ng mga bansa sa Europe.

Inyong Tandaan na ang may pinakaunang sagot o comment ay magkakaroon ng pinakamataas na puntos.


Technology and Home Economics IV, SY-2009-10


Cut flower production is hobby or a business in our place, state your interest regarding cut flower production. Choose one to answer in the following questions;
1. If cut flower production is a hobby for you, how will you produce and maintain? What do you think is your possible contribution to the community wherein you stay?
2. If cut flower production is business for you, how will you produce and market the flowers? What kind of flowers are you planning to produce and why?
3. If you have no interest in cut flower production, what is yours and how will you share and sell the idea that you think you will gain profit?

LinkWithin

Popular Posts