If a man empties his purse into his head, no man can take it from him. An investment in knowledge always pays the best interest.
--- Benjamin Franklin

Search This Blog

Monday, November 16, 2009

Social Issue

What do you think is essential and most important that a country must have; natural resources or human resources? Explain your chosen choice.

Tuesday, November 3, 2009

Araling Panlipunan III -3rd Grading 2009-2010

Ibigay ang mga nalalaman sa mga sumusunod,
  • Sa papaanong pamamaraan lumakas ang Europe?
  • Hanggang saan ang nasakop ng kapangyarihan ng Europe?
  • Paano nanaig ang kapangyarihan ng mga kanluraning bansa?

LinkWithin

Popular Posts